ประกันภัยรถกระบะ 3 พลัส เปรียบเทียบทุนประกันภัย 150,000 บาท ราคาถูก ผ่อนได้

 

ประกันภัยรถยนต์3พลัส เป็นประกันรถยนต์ ที่ให้ความคุ้มครองคล้ายกับประกันรถยนต์ชั้น 3 แทบจะทุกอย่าง ต่างกันเพียงแค่ประกันรถยนต์ 3+ เพิ่มความคุ้มครองให้กับรถของเราในกรณีเกิดอุบัติเหตุรถชนรถเพิ่มเข้ามา ซึ่งประกันภัยชั้น 3 จะไม่คุ้มครองในส่วนนี้ ปัจจุบันเรื่องของประกันรถยนต์ ประกันชั้น 3+ กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจากราคาเบี้ยประกันชั้น 3+ ค่อนข้างมีราคาถูกกว่าประกันชั้น 1 และประกันภัย 2+ ซึ่งหลายคนที่กำลังทำประกันรถยนต์มีความกังวลทุกครั้ง เพราะราคาประกันรถยนต์นั้นมีราคาค่อนข้างแพง

 

ประกันภัยชั้น 3+ เหมาะกับใคร

เนื่องจากเป็นประกันรถยนต์ที่ราคาถูก ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับคนที่ต้องการทำประกันภัยรถยนต์แบบประหยัด ไม่อยากจ่ายเงินเกินความจำเป็น และให้ความคุ้มครองทั้งสองฝ่ายเฉพาะในกรณีรถชนรถเท่านั้น การเลือกทำประกันชั้น 3+ จึงเหมาะกับรถที่มีอายุมากกว่า 5 ปีและผู้ขับขี่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ประมาทและเลือกคุ้มครองเฉพาะในส่วนที่คิดว่าจำเป็นต่อการขับขี่ในชีวิตประจำวันเท่านั้น  จึงจะคุ้มค่าและประหยัดค่าเบี้ยประกันรถยนต์ไปได้มากกว่าครึ่ง ทั้งนี้ผู้ทำประกันภัยรถยนต์ 3+ ยังสามารถเลือกทุนประกันภัยให้เหมาะสมตามที่ต้องการได้ ขึ้นอยู่กับอายุและประเภทรถที่ทำประกันภัย รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ หรือรถยุโรป แต่หากเป็นกังวลว่ารถยนต์ของเราจะไปชนสิ่งของต่างๆ จนทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนรถ เช่น เฉี่ยวประตูหน้าบ้าน ชนกระถางต้นไม้ ความคุ้มครองของประกันชั้น 1 จะคุ้มค่ากว่า เนื่องจากเป็นชั้นประกันที่ให้ความคุ้มครองสูงที่สุด

 

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance)

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อ (ผู้เอาประกันภัย) และผู้ขาย (บริษัทประกันภัย) โดยเป็นการเลือกซื้อความคุ้มครองประกันภัยตามความพึงพอใจของผู้ซื้อ ซึ่งผู้ซื้อทำด้วยความสมัครใจ ไม่ได้ถูกบังคับโดยกฎหมาย การรับประกันความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุของรถยนต์ ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร บุคคลภายนอก รวมถึงทรัพย์สินต่าง ๆ บริษัทประกันมีหน้าที่จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ประกันรถยนต์ถูกแบ่งเอาไว้เป็น 2 ประเภท คือแบบภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ที่เราเห็นว่ามีการแบ่งประเภทเป็นประกันรถยนต์ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 นั้นจัดเป็นประกันรถยนต์ภาคสมัครใจซึ่งเราสามารถเลือกซื้อได้เองโดยกฎหมายไม่ได้บังคับ

 

ประกันรถยนต์ 3+ ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง ? 

 1. คุ้มครองความเสียหายรถคู่กรณี ทรัพย์สิน และค่ารักษาพยาบาลของคู่กรณี
 2. คุ้มครองค่าเสียหายของรถเราในกรณีรถชนรถเท่านั้น
 3. ค่ารักษาพยาบาลของผู้เอาประกัน (ตัวเรา) และผู้โดยสารของเรา ซึ่งคุ้มครองเหมือนกับประกันภัย 2+
 4. ไม่คุ้มครองกรณี ไฟไหม้ น้ำท่วม สูญหาย
 5. ให้ความคุ้มครองอื่นๆ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันเท่านั้น

•    ความคุ้มครองของประกันภัยชั้น 3 พลัสนั้น รู้หรือไม่ว่าคล้ายคลึงกับประกันชั้น 1 แต่จะให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน ชีวิต ร่างกาย ของบุคคลภายนอก จากกรณีอุบัติเหตุเฉี่ยวชนโดยไม่คาดคิด
•    คุ้มครองรถที่เอาประกันตามวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ แต่ต้องเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากกรณีรถชนรถเท่านั้น
•    หากรถที่เอาประกันเป็นฝ่ายผิด ผู้เอาประกันต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก (Excess) จำนวน 2,000 บาทต่อครั้ง (แต่บริษัทประกันบางแห่งจะไม่เรียกเก็บค่าส่วนแรก โดยจะไปเพิ่มราคาเบี้ยประกันรถแทน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัท)

 

ข้อควรรู้สำหรับ ประกันรถยนต์ 3+

ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส หรือประกันภัยชั้น 3 plus คือประกันชั้น 3 ที่เพิ่มความคุ้มครองขึ้นมาใกล้เคียงกับประกันชั้น 2+ ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองบุคคลภายนอก ยกเว้นความคุ้มครองด้านภัยพิบัติ น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือในกรณี ไฟไหม้ รถยนต์สูญหาย ประกันภัยรถยนต์3พลัส

ประกัน 3+ จะให้ความคุ้มครองความเสียหายของรถเรา (คันที่ทำประกัน) ในกรณีอุบัติเหตุรถชนรถเท่านั้น และไม่คุ้มครองค่าความเสียหายในกรณีที่เกิดเหตุไฟไหม้ น้ำท่วมและถูกโจรกรรมหรือสูญหาย จะไม่อยู่ในส่วนที่กรมธรรม์คุ้มครอง หมายความว่า คุณจะต้องเป็นคนออกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เองทั้งหมด รวมถึงข้อจำกัดเรื่องอายุรถยนต์ของคุณและสภาพของรถด้วย ซึ่งประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ จะเหมาะกับรถยนต์ทั่วไปที่ไม่ค่อยได้ใช้งานหรือรถที่มีอายุมากกว่า 10 ขึ้นไป ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 พลัส,  ประกันรถยนต์ชั้น 3 ราคาถูก,  ประกันภัยชั้น 3+,  ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส,  ประกันรถยนต์ 3 พลัส ที่ไหนดี, ประกันภัยรถยนต์ 3+ ราคา,  ประกันภัย3+,  ประกัน3+ ผ่อนได้

 
 •  

สนใจสั่งซื้อประกันภัยรถยนต์

  • เช็คเบี้ยประกัน
  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
  • สั่งซื้อประกัน
  • ประกันภัยรถ 2 พลัส
  • สั่งซื้อประกัน
  • ประกันภัยรถ 3 พลัส
  • สั่งซื้อประกัน
  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3
error: Content is protected !!