ประกันภัยชั้น 3 รถกระบะ ประกันรถยนต์ชั้น 3 ที่ไหนดี ราคาถูก

ประกันรถยนต์ชั้น3-รถกระบะ เป็น ประกันภัยรถยนต์ ที่ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับคนที่ต้องการทำประกันภัยรถยนต์แบบประหยัด ไม่อยากจ่ายเงินเกินความจำเป็น และเลือกคุ้มครองเฉพาะในส่วนที่คิดว่าจำเป็นต่อการขับขี่ในชีวิตประจำวันเท่านั้น เพื่อป้องกันเหตุที่เราไม่คาดคิด ประกันชั้น 3 มีไว้อย่างน้อยก็อุ่นใจ ซึ่งต่างกันเพียงแค่ประกันรถยนต์ชั้น 3+ เพิ่มความคุ้มครองให้กับรถของเราในกรณีเกิดอุบัติเหตุรถชนรถเพิ่มเข้ามา ซึ่งประกันภัยชั้น 3 จะไม่คุ้มครองในส่วนนี้

ประกันภัยชั้น 3 เหมาะกับใคร

เนื่องจากเป็นประกันรถยนต์ที่ราคาถูก ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับคนที่ต้องการทำประกันภัยรถยนต์แบบประหยัด ไม่อยากจ่ายเงินเกินความจำเป็น และให้ความคุ้มครองเฉพาะคู่กรณีเท่านั้น การเลือกทำประกันชั้น 3 จึงเหมาะกับรถที่มีอายุมากๆ นานๆ ครั้ง อาจนำออกมาใช้ หรือผู้ขับขี่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ประมาทและเลือกคุ้มครองเฉพาะในส่วนที่คิดว่าจำเป็นต่อการขับขี่ในชีวิตประจำวันเท่านั้น ประกันรถยนต์ชั้น 3 ดีอย่างไง ?     ประกันภัยชั้น 3 ราคาถูกและให้รับความคุ้มครองเบื้องต้น เนื่องจากประกันชั้น 3 คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของคู่กรณีเท่านั้น หากเกิดเหตุการณ์ที่เราขับรถไปชนรถ ทรัพย์สิน หรือทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บเสียชีวิต อย่างน้อยก็เบาใจได้ว่า ประกันชั้น 3 จะครอบคลุมค่าคุ้มครองส่วนนี้ให้เราครับ  

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance)

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อ (ผู้เอาประกันภัย) และผู้ขาย (บริษัทประกันภัย) โดยเป็นการเลือกซื้อความคุ้มครองประกันภัยตามความพึงพอใจของผู้ซื้อ ซึ่งผู้ซื้อทำด้วยความสมัครใจ ไม่ได้ถูกบังคับโดยกฎหมาย

ประกันรถยนต์ชั้น3 ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง ? 

ประกันชั้น 3 ให้ความคุ้มครองดังต่อไปนี้

1. คุ้มครองคน = ทั้งเราและคู่กรณี บุคคลภายนอก

1.1 ให้ความคุ้มครองต่อชีวิต ร่างการของบุคคลภายนอก ผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย คู่กรณีโดยกรณีเสียชีวิต โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ตามวงเงินประกัน ตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์

2. คุ้มครองรถ ทรัพย์สิน = แค่ของคู่กรณี บุคคลภายนอกเท่านั้น ไม่คุ้มครองรถเรา

2.1 ให้ความคุ้มครองต่อสินทรัพย์ของผู้ที่ได้รับความเสียหาย หรือบุคคลภายนอก ตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์ได้ระบุไว้(ค่าซ่อมรถ ความเสียหายต่อทรัพย์สินอื่นๆ)

2.2 ไม่คุ้มครองค่าเสียหายรถยนต์ ทรัพย์สินของผู้เอาประกันทุกกรณี

2.2.1 กรณีเราเป็นฝ่ายถูก โดนรถคนอื่นชนจะต้องโทรแจ้งทางเจ้าหน้าที่ของประกันภัยทันที ประกันชั้น 3 ต้องมีการแจ้งเคลมในสถานที่เกิดเหตุและต่อหน้าคู่กรณีเท่านั้น

2.2.2 กรณีเราเป็นฝ่ายผิด ชนรถคนอื่น กรมธรรม์จะจ่ายค่าเสียหายให้คู่กรณีเท่านั้น ส่วนรถเราเองจะต้องจ่ายค่าซ่อมด้วยตัวเอง

อะไรบ้างที่ประกันรถยนต์ชั้น 3 ไม่ครอบคลุม ?     ประกันรถยนต์ ชั้น 3 จะไม่คุ้มครองทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย เช่น กรณีรถไฟไหม้ รถโดนโจรกรรม หรือรถเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติ กรณีเฉี่ยวชนกรณีที่ไม่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก เช่น ชนฟุตพาท เสา รั้วบ้าน ต้นไม้ หินกระเด็น สิ่งเหล่านี้ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนนี้เองครับ

ข้อควรรู้สำหรับ ประกันรถยนต์ชั้น 3

 • ความแตกต่างระหว่างประกันชั้น 3 และชั้น 3 พลัส
  ความแตกต่างระหว่างประกันชั้น 3 และประกันรถชั้น 3 พลัสนั้นมีจุดที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย เพราะความคุ้มครองของประกันรถยนต์ชั้น 3 พลัสนั้นเหมือนกับประกันชั้น 3 ทุกอย่าง เพียงแต่ประกันรถชั้น 3 พลัสจะเพิ่มเติมความคุ้มครองในส่วนของรถคันที่เอาประกันหรือคุ้มครองรถยนต์ของผู้เอาประกันด้วย ขณะที่ประกันชั้น 3 จะคุ้มครองแค่ส่วนของคู่กรณีเท่านั้น

สนใจสั่งซื้อประกันภัยรถยนต์

  • เช็คเบี้ยประกัน
  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
  • สั่งซื้อประกัน
  • ประกันภัยรถ 2 พลัส
  • สั่งซื้อประกัน
  • ประกันภัยรถ 3 พลัส
  • สั่งซื้อประกัน
  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3
error: Content is protected !!